การันตีด้วยมาตรฐานสากล

สินค้าของเราผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรองรับจากมาตรฐานสากล ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราทุกชิ้นปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค

gmp-good-manufacturing-practice-certified-260nw-1325809529_edited.jpg

01

GMP Certification

GMP หรือ Good Manufacturing Practice ประกาศโดย FDA ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ ดำเนินตามกฏระเบียบของกฎหมายในเรื่องของการควบคุมการผลิต แปรรูป และบรรจุหีบห่อ ยา อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยใช้ขั้นตอนเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย บริสุทธิ์ และมีประสิทธิภาพ

02

HACCP Certification

HACCP เป็นระบบที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารผ่าน
การวิเคราะห์ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการทางชีวเคมี และสารอันตรายจากวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การกระจาย และการบริโภคของสินค้าสำเร็จรูป

 

chi.co.th_1005270.jpg
Konsultan-ISO-22000.png

03

ISO 22000 Certification

ISO เป็นมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ช่วยให้องค์กรสามารถระบุและควบคุมความปลอดภัยของอาหารได้ ซึ่งทำงานร่วม
กับมาตรฐานการจัดการ ISO อื่นๆ เช่น ISO 9001

ซึ่ง ISO 22000 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคของลูกค้าตั้งแต่ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจนสินค้าถึงมือลูกค้า

04

Thailand FDA

FDA หรือ อย. เป็นหน่วยงานราชการในประเทศไทยภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ดูแลและปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้และเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์

fda-416x184-1.png