เกี่ยวกับเรา

​Never refuse to change

"เวลเลียลเริ่มต้นจากการทำการตลาดออนไลน์ เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์
การระบาด COVID - 19 เรานำเข้าสินค้าคุณภาพระดับสากล เพื่อนักเพาะกาย นักมวย
หรือแม้แต่ผู้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพสูงสุด"


"เรายืนหยัดที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่มือผู้ซื้อ ผนวกกับการนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อมาให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพล้ำสมัยและดีที่สุด"

 

TH

En

Whey protein

เรื่องราวของเรา

ถึงการดำเนินการธุรกิจของเราจะอยู่ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ประชากรโลกรวมถึงภาคธุรกิจล้วนประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้าย แต่เราจะไม่หยุดและดำเนินการธุรกิจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ดูแล และอยู่เคียงคู่ลูกค้าในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พร้อมทั้งมองหาโอกาส
ช่องทางการเติบโตทางธุรกิจและคู่ค้าที่พร้อมจะร่วมมือ เติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกัน 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์  :เราคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา

Mission  :  เราพยายามเพิ่มช่องทางการดูแลลูกค้าให้หลากหลาย รวมการให้บริการที่ดี                            ที่สุดเพื่อที่มั่นใจได้ว่า ลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์บริการชั้นเริศ 

Values   :​ หลงใหล, ตั้งมั่น, ไม่หยุดยั้ง, ยืดหยุ่น, กล้าหาญ